(?)

 (?)

    

Bestuur

Voorzitter:

Hugo Dirksmeier

Secretaris:


Tineke de Ruiter
overleden 27 september 2018

Penningmeester:

Rob Hogenelst

 

 

Adviseurs:

Evert de Iongh

 

Pierre van Grinsven

Directeur:

Claudia Thunnissen


Bank NL12RABO 0132085224 KvK Dossier nr 57070040 RSIN 852425405


Wie zijn wij: Hugo Dirksmeier heeft geschiedenis gestudeerd. Hij heeft een lange loopbaan in het voortgezet onderwijs achter de rug, als leraar, directeur en rector;
Tineke de Ruiter is kunsthistoricus. Zij is verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen (Centre for the Arts in Society) van de Universiteit Leiden;
Rob Hogenelst is voorzitter van de Stichting Leiden Fietst;
Evert de Iongh is actief voor Heemschut;
Pierre van Grinsven was voorzitter van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) afdeling Rijnstreek;
Claudia Thunnissen is kunsthistoricus
Privacy
Om de privacy van burgers te beschermen is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Persoonsgegevens die verwerkt worden
via websites vallen hier eveneens onder. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u herleidbaar bent tot een 'geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'.
Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld de naam en het adres, maar ook e-mailadressen of een sofinummer.
Stichting SCHEP gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en ook niet langer dan voor dat doel strikt noodzakelijk is.
Als u bijvoorbeeld een mail naar de stichting stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens niet om ook ongevraagd informatie toe te zenden.